Storage Nedir?

Bilgisayar içerisinde, storage bilgisayarın işlemcisi tarafından elektromanyetik veya optik bir yapıdaki veriye ulaşımın sağlandığı konuma verilen addır. İki tür kullanımı söz konusudur.

connection98

  • Storage sıklıkla bilgisayara bağlanan cihazlar ve veriler anlamına gelmektedir. Bu işlemler girdi çıktı yöntemleri aracılığıyla yapılır – bunlar, sabit sürücüler ve teyp sistemleri ve diğer türde depolama cihazları olabilirler ve içlerinde bilgisayar hafızası veya diğer iç bilgisayar alanları barındırmazlar. Satın alma seçenekleri arasında, bu depolama seçeneğinin ilişkili hafızaya göre çok daha fazla seçenekte ve ücrette olduğunu söylemek mümkün. Bu tip IT sektöründe ikinci anlamına göre çok daha yaygındır diyebiliriz.
  • Daha kurumsal bir kullanımda, depolama alanları ikiye ayrılırlar: (1) hafızasında veriyi tutan birincil depolama alanı (bazen rastgele erişimli hafıza olarak da adlandırılr RAM) ve prosesörlerin L1 bölmeleri gibi diğer iç sistem cihazları ve (2) girdi çıktı operasyonlarına ihtiyaç duyan sabit sürücülerinde, teyp cihazlarında ve diğer cihazlarda veri barındıran ikinci depolama cihazları gibi.

Birincil depolama sistemleri ikinci depolama sistemlerine göre çok daha hızlı şekilde erişim sağlanabilen sistemlerdir. Bunun nedeni depolama cihazlarının doğası veya depolama cihazının işlemciye olan yakınlığıdır. Diğer bir taraftan, ikincil tür depolama yapıları birincil türlere göre çok daha fazla veri depolayabilirler.

Kevin's

RAM’lere ek olarak, birincil veri depolama sistemleri salt okunur(ROM) ve L1 ve L2 ön bellek hafızasını içerir. Sabit sürücülere ek olarak, ikincil depolar bir dizi cihaz türü ve teknolojisi de içerir. Bunlara disketler, zip sürücüleri, bağımsız disk sistemlerinin ihtiyaç fazlası dizileri (RAID) ve holografik depolama alanları da dahildir. İçerisinde veri barındıran cihazlar depo medyaları olarak da bilinmektedir.

Ağ storage teknolojileri

Ağ stroage teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması herhangi bir stroage yönetimi sürecinin oldukça önemli parçasıdır. Temeline sabit sürücüleri alan, JBOD’lar veya diğer tipteki yerel storageler iş yerlerindeki kritik verileri korumak için basitçe yeterli değildir. Ağ strorage iş serverlerı ve PC’ler tarafından üretilen veriye ev sahipliği yapmak için kullanılabilirken ayrıca  veri koruması için ihtiyaç duyulan temeli de sağlamaktadır.

Çok sayıda gerek küçük gerekse de büyük üretici ağ stroage işlemleri için parter yazılımlar önermektedir. Bunlar arasında Dell, IBM, NetApp gibi firmaları göstermek mümkün. Bununla birlikte bir ağ stroage teknolojisini bilmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Detail shot of the HDD extended from a Dell EqualLogic PS-M4110 blade storage system.

NAS sistemleri

Network bağlantılı depolama veya storage, veya NAS uygulamaları, yerel bir ağ içerisinde dosyalara erişim sağlanmasını ve verilerin depolanmasını temin etmek üzere ayarlanmış serverlardır. Bu uygulamalar yazılım olarak da geliştirilmiş uygulamalardır. NAS cihazları LAN aracılığıyla birden çok server veya PC için verilere erişim imkanı tanır ve bu işlem için Ethernet teknolojisini kullanır. NAS ayrıca fiber optik kablolar ve SCSI – tabanlı switchlerle ek depolamamaların da yapılmasını sağlar.

SAN yapısı

Storage anal ağı (SAN) yapısı bir ağ içerisindeki birden fazla serverı içerisinden bir veya birden fazla depolama dizisi barındıran merkezi bir disk depolama alanına bağlar. SAN sistemleri sistem yönetimini ve veri yedekleme işlemlerini büyük oranda geliştirir. Ayrıca tüm ağın verisinin ayrı ayrı değil de tek bir kaynak gibi davranmasını sağlar.

SAN sistemleri veri depolama işlemlerini birden fazla serverı diziler şeklinde fiber optik kablolarla veya diğer tür network switchleri ile birbirlerine bağlayarak  temin eder. SAN sistemleri blok-seviyesinde verinin stroage’ını sağlar.

RAID

RAID (bağımsız disklerin ek dizileri) bir dizi içerisindeki performansı arttırmak ve bir sürücüdeki hatanın tüm veride kayba yol açmaması için hata töleransı sağlamak gibi birkaç yöntemi tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Bazı RAID düzenlemeleri veri kaybından önce bir veya birden fazla sürücünün hata oluşturmasını sağlayabilir. Tipik RAID dizisi çok miktarda terabaytlık depolama alanı içerir. RAID seviyeleri yöntemin farklı türdeki düzenlemelerine referans vermek amacıyla kullanılır.

DAS

Doğrudan bağlamalı storage, dijital depolama türüdür ve doğrudan bilgisayara bağlanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde ayrıca bilgisayar ağına erişim sağlanması da söz konusudur. DAS sistemine örnek olarak sabit sürücüleri, optik disk sürücülerini ve harici disk sürücülerini örnek olarak gösterebiliriz. DAS ve NAS arasındaki temel fark DAS’ın bağlı olduğu noktadan doğrudan erişim sağlanabiliyor olmasıdır.