Kurumsal Kullanım İçin Yaratıldı.

 • Dahabasit
 • Dahahızlı
 • Hepsibirarada(All-in-one) koruma
 • ArtanKurulumEsnekliği
 • Cihazüzerinde(On-box) raporlama
 • Güvenilirendüstrilideri

Security Heartbeat™

Network ve Endpoint İleri Tehdit Korumasında devrim yapmak için birlikte daha iyi çalışıyor.

• Hızlandılırmış Keşif
Endpoint ve network koruma bilinmeyen tehditleri daha hızlı tanımlamak için birleşir.

• Aktif Tanımlama
Risk altında, enfekte olmuş veya sadece IP adresiyle çalışan cihazları tanımlama zamanını düşürür.

• Otomatik Yanıt / Tepki

Etkilenmiş endpoinler firewall politikaları tarafından Heartbeat durumlarına göre otomatik olarak izole edillir veya kısıtlanabilir.

Security HeartBeat ve İleri Tehditler.

• Hızlandırılmış keşif
• Positif tanımlama
• Otomatik tepki / yanıt
• Tehlikedeki sistemlere anlık olarak bakabilme
• Hostname, IP
• Kullanıcı
• Zaman periodu
• Tehdit
• Uygulama/Proses
• Olaylar/Sayımlar

Birleştirilmiş Politika Yönetimi

 • Politikaları bulmak için birçok modül veya tablo gezinmenize gerek yok.
 • Tüm politikalar tek ekranda.
 • Users & Networking
 • Business Applications
 • Sıralama ve Filtreleme ;
 • Kural tipi
 • Source Zone
 • Destination Zone
 • Durum

Entegre Politikaları

 • Herşey tek ekranda
 • Layer-8 Kullanıcı Politikaları
 • Zone tabanlı Politikalar
 • Politikalar için Web ve App Kontrol
 • Poltikalar için IPS ve Traffik akışı
 • Security Heartbeat Politikası
 • Kırmızı ve Sarı HeartBeat’ler için erişim limitlemesi

Business Application PolitikaTemplate’leri

 

 • Template’ler WAF korumasını yaygın business uygulamalar için kolaylaştırır.
 • Exchange.
 • Sharepoint.
 • Lync.
 • Ve daha fazlası
 • Template’ler özelleştirilebilir.
 • Template’ler paylaşılabilir.