CYBEROAM – YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARLARI

İş gücünün harekete geçirilmesi; her zaman, her yerde ağ kaynaklarına erişim talebini de beraberinde getirmektedir. Kullanıcılar ve ortaklar gibi, bir işletme ağına dışarıdan bağlanan kullanıcıların gittikçe artan sayısı işletme ağlarının kuşatılmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ağ kullanıcıları ve cihazların, uygulama infilakı, sanallaştırma ve daha fazlası, işletmelerin ağlarındaki güvenlik kontrollerini kaybetmesine neden olmaktadır.

Katman 8 Kimlik tabanlı teknolojiye sahip olan Cyberoam Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (New Generation FireWall), gelece hazır güvenlikleri için L2-L8 üzerinden tam güvenlik kontrolüne izin veren işletmeler için eyleme geçirilebilir istihbarat ve denetim sunmaktadır.

Network cables with lock on them

Eyleme Geçirilebilir İstihbarat & Kontroller

Cyberoam İnsan Katmanı 8, işletmelerin kaybettikleri güvenlik kontrollerini yeniden kazanmasına olanak veren gerçek Katmanlar 2-7 ile bağlantılı standart bir sanal katman olarak davranmaktadır. Kullanıcı Kimliğini Katman 2-7 ile bağlayarak, işletmeler L2-L8’den istedikleri güvenlik kontrollerini yerleştirebilmekte ve tam kullanıcı ve ağ hareketleri görüntüsü elde edebilmektedir.

CyberoamOS

Cyberoam’un CyberoamOS tabanlı Yeni Nesil Güvenlik Duvarları; inline uygulama denetimi ve kontrolü, web sitesi filtreleme, HTTPS denetimi, Güvenlik Kırma Önleme Sistemi, VPN (IPSec ve SSL) ve QoS/bant genişliği yönetimini içeren yeni nesil güvenlik özelliklerini sunmaktadır. Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, Ağ Geçidi Ant,-Virüs, Ağ Geçidi Anti-Spam gibi ek güvenlik özellikleri de mevcuttur.

Network Security & Infrastructure

Yüksek Performans

Cyberoam; güçlü donanımsal araçları ve çok çekirdekli platformdan en yüksek performans seviyesini elde edebilen CyberoamOS ile işletmelere yüksek performans sunar ve ağ ve kripto hızlandırma için donanımı sıkı sıkıya birleştirir.

Ölçeklenirlik

Cyberoam’ın Genişletilebilir Güvenlik Mimarisi; yeni güvenlik özellikleri ve güvenlik güncellemeleri gibi hızla gelişen ve araç değişikliği yapmaksızın çok az çaba ile kullanıma geçirilebilen gelecek özellikleri desteklemekte ve büyük işletmeler için güleceğe hazır güvenlik sunmaktadır. Buna ek olarak, daha fazla kullanıcı sayısını desteklemek için işletmeler küme halinde diğer araçlar/HA da ekleyebilmektedir.

network-security

Esneklik

FleXi Port (XP) güvenlik araçlarında bulunan FleXi Portlar; aynı güvenlik aracı üzerinde ek olarak Bakır/ Fiber 1G/10G portlarına izin veren I/O yuvaları ile, işletmelerin onları geleceğe hazır duruma getirecek yeni teknolojilere kolay ve düşük masrafla yükseltebilmesine olanak vererek esnek ağ bağlantısı sunmaktadır. FleXi Portlar; bir ağda bulunan cihaz sayısını desteklemekte ve güç verimliliği, az ağ karmaşıklığı ve az operasyon masrafları avantajlarını beraberinde getirmektedir.

Özellikler

Cyberoam NGFW’ler yeni gelişen saldırılara karşı korunmaları için işletmelere geleceğe hazır yeni nesil güvenlik özellikleri sağlamaktadır.

Katman 8 Kimlik Tabanlı Güvenlik

Cyberoam Katman 8 Teknolojisi, kullanıcı kimliğine, ağ protokol kümesi içindeki 8. katman ya da “insan katmanı” olarak işlem yapmaktadır. Bu, yöneticilerin, kullanıcıları özebir olarak tespit etmesine, ağdaki bu kullanıcıların İnternet aktivitelerini denetlemesine ve kullanıcı adı ile politika ayarlama ve raporlama yapmasına ve güvenlik hızını artırmasına izin vermektedir. Cyberoam Katman 8 güvenliği Katman 2 ile Katman 7 arasında bağlanarak ağ üzerinde daha iyi güvenlik denetimi sağlamakta ve AAA (Kullanıcı Doğrulama, Hizmet Yetkisi günlüklerle/raporlarla Denetim) üzerinde Katman 8 Kimlik tabanlı güvenlik sunmaktadır.

Uygulama Görünürlüğü & Kontrol

2000+ uygulamayı kapsayan sektör liderliği ile, Cyberoam Uygulama Görünürlüğü & Kontol özelliği; uygulamaların Kullanıcı Kimliği, zaman, uygulamalar ve bant genişliğine; göre yüksek esnekliğe ve gerçek L2-L8 görünürlükte & kontrolüne izin vererek özelleştirilmesine olanak vermektedir. Gelişmiş uygulama denetimleri, uygulamaları risk seviyelerine, özelliklerine ve teknolojilerine göre sınıflandırarak daha granüler kontroller sağlamaktadır. Pro-aktif koruma modeli; yöneticinin listeye eklenen yeni uygulamaların politikalarını güncellemek için manuel müdahale etmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.

Güvenlik Kırılması Önleme Sistemi

Cyberoam Intrusion Prevention System protects against network and application-level attacks, securing organizations against intrusion attempts, malware, Trojans, DoS and DDoS attacks, malicious code transmission, backdoor activity and blended threats.

Araç Raporlamada Türünün ilk Örneği

Cyberoam; sektörde, ayrıca raporlama için özel olarak yerleştirilmiş raporlama çözümü maliyetini azaltan gerçek zamanlı günlükler ve raporlarla araç raporlama sunan ilk ve tek satıcıdır. 1200+ kapsamlı raporlar, kuruluşların güvenlik yönetimine, uygunluk ve adli analizleri görüntülemesine yardım ederek kullanıcı ve ağ aktivitelerinin eş zamanlı görüntülenmesini, daha önce hiçbir satıcı tarafından verilemeyen eşsiz bir ağ güvenliği ile sağlamaktadır. Cyberoam raporları, dinamik ve canlı raporlar, sıralı grafikler ve ülke haritalarından oluşmaktadır.

Sanal Özel Ağ

Cyberoam VPN (IPSec ve SSL), güvenlik uç noktalarını ve ağı Saldırıya Açık Tünelleme Teknolojisi ile güvence altına alarak güvenli uzaktan erişim sağlar.

Web Filtreleme

Cyberoam’ın ödüllü Web Filtrelemesi, milyonlarca URL’nin 89+ kategoride gruplandığı en kapsamlı URL veri tabanlarından birini sunmaktadır. Yasal yükümlülüğe ve doğrudan finansal kayıplara yol açabilecek kötü amaçlı yazılımları, kimlik hırsızlığı saldırılarını ve istenmeyen içerikleri önleyerek zararlı web sitelerine erişimi engeller.

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Cyberoam, kuruluşlardaki web sitelerinin ve Web tabanlı uygulamaların SQL enjeksiyon, çapraz site komut çalıştırma (XXS), onaysız URL parametresi değiştirme, oturum ele geçirme, arabellek aşımları ve Top 10 OWASP Web uygulaması sistem açıklığını da kapsayan pek çok saldırıya karşı korunması için bir araçlı Web Uygulaması Güvenlik Duvarı sunmaktadır.

QoS / Bant Genişliği Yönetimi

Cyberoam; kuruluşların kullanıcıların, kullanıcı gruplarının, Uygulamaların, Web sitesi Kategorilerinin, Güvenlik Duvarı kurallarının ve daha fazlasının bant aralığı politikalarına bağlı olmasına olanak sağlamaktadır. Cyberoam’ın taneli Katman 7 ve Katman 8 Bant Genişliği kontrolleri işle ilgili kritik uygulamaların ve kullanıcıların bant genişliği payına göre özelleştirilmesini sağlar, bunu yaparken de VoIP be CRM gibi işle ilgili kritik uygulamalar için Qos garantisi sağlar. Taneli bant genişliği kontrolleri, kritik kullanıcılar için her zaman bant genişliği temin edilmesine ve ayrıca politikaların boşta olan bant genişliklerinin optimal kullanımını ve daha yüksek ROI sağlayarak otomatik olarak diğer uygulamalara tahsis etmesine olanak verir.

Kuruluşlar ihtiyaçlarına göre Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, Ağ Geçidi Anti-virüs, Ağ Geçidi Anti-spam ve daha fazla ek güvenlik özellikleri edinebilmektedirler.